PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Vácegres Község Önkormányzata

az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2021. évre a

 

BURSA HUNGARICA

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

 

felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

 

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni!

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, ezek hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.  

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő

benyújtásának határideje:

 

2020. november 5.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

 

a)        A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév első félévéről („A” típusú pályázat esetén)

b)        Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők pályázat benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről („A” és „B” típusú pályázat)

 

További információk:  www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

 

 

 

             Vácegres Község Önkormányzat

                                                                                 Képviselő-testülete