A falu felett, a temetőben középkori alapfalakon áll a római katolikusok temploma (Boldogságos Szűz Mária tiszteletére) egyetlen homlokzati tornyos, egyhajós románkori alapokon álló, egyszerű falusi barokk templom. A kutatók feltételezése szerint a templom az egykori premontrei prépostsági templom maradványaira épült. A XVIII. század közepén már állott, 1788-ban restaurálták. A gúlasisakos toronnyal épült templomot a XIX. század második felében átalakították. A berendezés - a főoltár, a padok, a szószék - a XVIII. század második felében készült. Az ezt követő időkben többször átépítették, felújították. A filiális egyház Galgamácsához tartozik. Műemléki védelem alatt áll 7477-es törzsszámon és 7564-es KÖH azonosítószámon.

  • Cím: Vácegres, Akácfa utca 43.
  • Búcsú: szeptember 8.
  • Mise a Kisboldogasszony-templomban: MINDEN VASÁRNAP 11.00-KOR
  • Elérhetőség: Galgamácsa plébánia fíliája; 2183 Galgamácsa Iskola utca 7.
  • Telefon: (28) 579-560